Aktuella projekt

Verksamhetsutveckling

TEK Kompetens driver flera utvecklingsprojekt med fokus på att stötta små- och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag i Halland. Projektens innehåll bygger på era behov att utveckla era verksamheter inom olika områden. Det vi lär oss i projekten blir sedan nytta för er genom nya utbildningar, nätverk och erbjudanden som baseras på den senaste forskningen och med metoder som ger resultat.

Vår systerorganisation IUC Halland står under TEK Kompetens paraply och fungerar som projektägare eller samverkanspart. IUC Halland är ett utvecklingscentrum som ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. IUC Halland jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos företag genom att:

- Utföra behovsanalyser
- Ge förslag på vägar att komma vidare
- Skapa projekt
- Underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning
- Stödja med att hitta utvecklingsmedel


Projekten finansieras av Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. 


Kompa Halland

Dela på 15 miljoner i kompetensutveckling!
I detta samverkansprojekt gör vi kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt

Läs mer
Marknadslyftets Förlängning

Gör en flera år lång utvecklingsresa! (Fullt)
Genom Marknadslyftet får västsvenska företag unik och konkret hjälp att utvecklas med stöd av noga

Läs mer
Digiresan Företagsutveckling

Digitalisera ditt företag!
Programmet handlar om utveckling av företagets verksamhet med fokus på digitalisering. Vi vill stötta små och medelstora företag att

Läs mer
Robotlyftet

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!
Under perioden 2019 - 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta

Läs mer
Smart Industri 2.0

Vi vill träffa dig och öka attraktiviteten till industrin!
Smart Industri 2.0 består av två kompletterande delar, Kunskapslyftet och Uppsökande verksamhet. I

Läs mer
TEK Catalyst

Öka ert ansvarstagande för framtiden!
Utvecklingsprogrammet TEK Catalyst ger er en omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom

Läs mer
Kreera web&design Logo