Digitalisering
Digiresan Företagsutveckling

PROJEKTPERIOD: FEB 2018 – DEC 2021

PROGRAMMETS INNEHÅLL
- Grundlig analys och matchning av coach
- 30 timmars coachning av expert, både på plats och digitalt
- 2 seminarier: Articificiell intelligens och Big Data samt Ledarskap i en digital värld
- Studiebesök: halvdag hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa
- Uppföljning och planering framåt

Läs mer på digiresan.nu

Syfte

Vi vill bidra till ökad användning av digital teknik och digitala verktyg. Det tror vi kan öka effektivitet och attraktivitet.

Mål

Höja den digitala kompetensen inom svensk industri och nyttja digitaliseringens möjligheter i större utsträckning.

Målgrupp

Små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland.

Kontaktperson
Erika Gyllensvaan
0733-80 86 44
erika@tek.se
Kontaktperson
Fakta

Avgiften är 4 000 kr exkl. moms.

Regional-EURegionHallandTek
Digiresan Företagsutveckling
Kreera web&design Logo