Automation och robotisering
Robotlyftet

PROJEKTPERIOD: 2019 – 2021

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering! Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor. 

 

PROGRAMMETS INNEHÅLL

- Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en så kallad Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.

- Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.

- Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. 

- Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Syfte

Ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. 

Mål

Stärka företagens konkurrenskraft genom ökad kompetens i att använda och investera i automationslösningar.

Målgrupp

Robotlyftet i Halland riktar sig till små och medelstora industriföretag.

Kontaktperson
Urban Thuresson
072-509 53 20
urban.thuresson@tek.se
Kontaktperson
Fakta

Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.” 

Magnus Larsson, VD på Hagabergs i Laxå

TillväxtverketSwiraAutomationRegionRobotdalenRiseTek
Robotlyftet
Kreera web&design Logo