Smart och hållbar industri
Smart Industri 2.0

KUNSKAPSLYFTET

Vi vill bryta bilden av att industrin är monoton och istället lyfta fram dagens industri som använder avancerad teknik, robotik och kräver nya kompetenser och tankesätt.

Genom att skapa och utveckla mötesplatser mellan industrin och elever tror vi att industrins kompetensförsörjningsbehov kan matchas bättre mot det lokala utbildningsväsendet. Innovation Camps, Teknikworkshops, PRAO och APL är de arbetssätt vi kommer att testa under projektet.

Ett annat intressant verktyg vi kommer att använda oss av för att testa industrin attraktivitet hos ungdomarna är digitala arbetsplatsutvärderingar med hjälp av det forskningsbaserade verktyget LoopMe. Under hela projektet kommer vi ha en tydlig inriktning mot hållbarhet.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Vi vill ta reda på vilka utvecklingsbehov som finns och se till att hitta rätt stöd för att lösa de utmaningar som ert företag står inför.

Företagsbesöket är kostnadsfritt och tar ca 1,5 timme. Efter besöket kommer vi att ge ett förslag till er om hur ni kan gå vidare. Företagsbesöken ingår som en del i den satsning som den svenska regeringen gör för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft – Smart Industri. Region Halland är också med och stödjer arbetet.

Ta kontakt med oss på TEK Kompetens eller med kontaktpersonen i din kommun.

Laholm
Anna-Lena Karlsson
anna-lena.karlsson@laholm.se
070-241 38 30      

Halmstad
Calle Lindblom
calle.lindblom@halmstad.se
072-588 28 93 

Hylte
Camilla Johansson
camilla.johansson2@hylte.se
073-371 83 53

Falkenberg
Mattias Fornell
mattias.fornell@falkenberg.se
070-231 88 40

Varberg
Joakim Nilsson
joakim.nilsson@varberg.se
070-910 45 52

Kungsbacka
Simon Jakobsson
simon.jakobsson@kungsbacka.se
030-083 41 54

 

Syfte

Kunskapslyftet: Ta reda på hur ungdomar ser på attraktiviteten inom industrin i Halland.

Uppsökande verksamhet: Stödja industriföretagens hållbara utveckling mot ökad konkurrenskraft. Identifiera och matcha era utvecklingsbehov mot rätt stödinsats, liksom stödja er attraktivitet som arbetsgivare.

Mål

Kunskapslyftet: Öka attraktiviteten bland unga till industrin i Halland och samtidigt ta reda på hur man inom industrin arbetar med hållbarhet.

Uppsökande verksamhet: Bidra till ökad konkurrenskraft hos den tillverkande industrin. Vi vill samordna aktörer runt era behov och öka industriföretagens samverkan med lokala och regionala utbildningsväsenden.

Målgrupp

Kunskapslyftet: Vi kommer att ta hjälp av 50 PRAO-elever, 50 APL-elever och 10 lärlingar i Halland.

Uppsökande verksamhet: Små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland.

Kontaktperson
Kunskapslyftet: Nasim Oveissi, nasim.oveissi@tek.se, 0763-09 53 35

Uppsökande verksamhet: Sten Liljedahl, sten.liljedahl@tek.se, 0708-50 80 90

Formulär


Namn *
Företag *
Telefon *
E-Mail *
Övrigt
Fält markerade med * måste fyllas i

Formulär


Namn *
Företag *
Telefon *
E-Mail *
Övrigt
Fält markerade med * måste fyllas i
Fakta

Projektperioden löper mellan 2019-2020.
Samarbetspartner teknikcollege.se

RegionHallandTillväxtverketICU
Smart Industri 2.0
Kreera web&design Logo