Industriell utveckling
TEK Catalyst

PROJEKTPERIOD: MAR 2019 – FEB 2022

I TEK Catalyst får ni löpande coachning och expertkunskap för att öka ert ansvarstagande för framtiden. Detta görs i tre följande steg:

 

1. ANALYS
Under ca 1-3 dagar tas en nulägesbild fram med hjälp av mätningar och frågeställningar.
Om det finns en ”färsk” behovsanalys så utgår vi självfallet från den. Nulägesbilden baseras på en dialogbaserad övergripande företagsanalys och en fördjupningsanalys inom exempelvis produktion. Tanken är att få fram en objektiv och faktabaserad bild över verksamheten. Ni ska ha avsikten att efter analysen arbeta med att genomföra aktiviteter som syftar till att åtgärda några av de utvecklingsbehov som framkommer i analysen. Då varje verksamhet har sin unika verksamhet och utmaningar, finns ingen standard över vad som är nästa steg. Dessa anpassas utifrån era behov och är därför unika för varje enskilt företag.

2. HANDLINGSPLAN
Planering av åtgärder, ca 4 månader med coachning.
Tillsammans prioriterar vi åtgärder, tittar på utbildningsbehov, processbeskrivning, mål & mätsystem, liksom ständiga förbättringar och arbetssätt. Detta resulterar sedan i er handlingsplan.

3. GENOMFÖRANDE
Ca 1 år med coachning.
Handlingsplanen sjösätts och följs upp över ungefär 1 års tid där ni också för löpande coachning genom 4 revisioner. Efter sista revisionen gör vi även en slutsummering av handlingsplan och åtgärder. Efter detta lämnar ni formellt utvecklingsprogrammet men erbjuds fortsatt stöd genom exempelvis nätverksaktiviteter eller utbildningsinsatser hos lämplig aktör.

 

MÖT FÖRETAGEN I TEK CATALYST
Intervju med Lagafors
Intervju med Laholm CNC Teknik

Syfte

Att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft.

Mål

Att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Målgrupp

Tillverkande industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland.

Kontaktperson
Urban Thuresson
072-509 53 20
urban.thuresson@tek.se
Kontaktperson
Fakta

Avgiften är 10 000 kr exkl. moms.

Regional-EURegionHallandTek
TEK Catalyst
Kreera web&design Logo